PROFIBLOK, SENDWIX

Dokumenty ke stažení

Aktuální ceník (budete přesměrováni do sekce Ceníky)

KM BETA – výrobce Profiblok a Sendwix

Firma KM Beta a.s. je výrobcem uceleného sortimentu stavebních materiálů pro hrubou stavbu. Společnost své produkty vyrábí v pěti výrobních závodech ve Bzenci-Přívoze, Kyjově a v Hodoníně. Výroba betonové střešní krytiny má silnou tradici sahající do roku 1983, kdy byla ve Bzenci – Přívoze poprvé zahájena průmyslová výroba betonové střešní krytiny v České republice.

  • Vápenopískové zdicí prvky se vyrábějí ve Bzenci již od roku 1912 a v poslední době se tento moderní systém stává velmi oblíbený, vzhledem k prokazatelným úsporám při užívaní jednotlivých staveb.
  • Výroba pálených zdicích prvků má tradici přesahující 150 let a nabízí zákazníkům kvalitní a léty ověřený systém včetně skládaných stropů. Ve výrobním závodě v Hodoníně se nyní vyrábí jak stropní vložky Miako tak stále oblíbené stropní vložky Hurdis.
  • Rozsáhlá ložiska jemných křemičitých písků z oblasti Bzence-Přívozu jsou základní surovinou pro výrobu kvalitních suchých maltových směsí. Nový moderní závod má ve svém výrobním programu široký sortiment výrobků od cementových potěrů, lepidel, stěrkovacích hmot, vnitřních omítek až po zdící malty a tepelně izolační malty.

Firma má certifikovaný systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2015.

Profiblok

TRADIČNÍ A PROVĚŘENÝ MATERIÁL – Domy z pálených cihel to je stále klasika. V nich žily i generace našich předků a jako osvědčený přírodní stavební materiál nabízí vlastnosti a podmínky, které novým stavebníkům přináší garanci jistoty a trvanlivosti. Tradiční zdivo z pálených bloků PROFIBLOK je používané pro zdění nosných obvodových i vnitřních stěn a příček, včetně možnosti realizace stropních konstrukcí. Vyzkoušejte ho a přesvědčte se sami…

PEVNOST ZDIVA – Pevnost páleného zdiva – dostatečně zajišťuje kvalitu nosné i nenosné části stavby a umožňuje výstavbu i vícepodlažních objektů

KMB SENDWIX

KMB SENDWIX je první ucelený systém vícevrstvých konstrukcí na českém trhu, který vychází z moderních evropských trendů ve stavebnictví. Celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy.

Přednosti tohoto sendvičového systému spočívají v jeho dokonalých

  • tepelně technických,
  • akustických a
  • statických parametrech,

jejichž úroveň si může projektant libovolně vybrat podle konkrétních požadavků.

Parametry dosahované jednotlivými konstrukcemi KMB SENDWIX přitom začínají na hodnotách, kde možnosti tradičního jednoplášťového zdiva končí. To vše při výrazně menších tloušťkách stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy.Systém reaguje na celoevropský trend stále se zpřísňujících norem v oblasti energetických úspor a dopadu stavebnictví na životní prostředí, kterým jednoplášťové konstrukce přestávají rychle stačit. Systém KMB SENDWIX je navržen tak, aby jeho použití v projektové dokumentaci i při samotné realizaci nebylo náročnější, než práce s méně sofistikovanými jednovrstvými systémy.

Oficiální stránky společnosti najdete na adrese www.kmbeta.cz

Profiblok, Sendwix – fotogalerie